Opinió

Dia Internacional de la Dona Rural.

Dia Internacional de la Dona Rural.
Dia Internacional de la Dona Rural.

Dones de Fem Poble, Castellví de Rosanes.

 

Avui dia Internacional de la dona rural reivindiquem la contribució que fan les dones a la millora econòmica, empresarial, social i cultural de les zones rurals. Dones valentes i treballadores que fan una tasca imprescindible per la societat. Les d'ahir, les d'avui i les que vindran. Dones que durant dècades han estat totalment invisibilitzades i silenciades. Eren peça clau i el pal de paller de l'estructura familiar i econòmica, un exemple d'autosuficiència, saviesa i riquesa humana. Es cuidaven de la família, de l'hort, del bestiar, de comercialitzar i processar els productes, ... Tot sense cap mena de retribució ni cotització, sense cap dret laboral que les protegís socialment.


A partir dels anys 60 el sector primari va anar perdent treballadors, les dones es van anar incorporant al sector dels serveis o la indústria, i des d'aleshores les zones rurals estan patint l'envelliment, la falta de relleu generacional, l'abandonament de terres i la despoblació.


És a partir de la crisi del 2018 que algunes dones es replantegen incorporar-se de nou al món rural, buscant un estil de vida més sostenible. Dones joves i formades, més preparades que les generacions anteriors, van fent-se forat en un món masculinitzat, trencant estereotips, apostant per emprendre negocis sostenibles i diversificant les activitats del sector. Les explotacions gestionades per dones són més petites però més innovadores. L'ús de noves tecnologies i l'aposta ecològica n'és el tret característic.


La pandèmia de la Covid-19 també ha propiciat un canvi, revalorant la vida dels pobles i dignificant la ruralitat. L'augment de la demanda de productes locals de qualitat, la venda de proximitat i el Km 0, són ara mateix una opció de futur.


Un milió de dones viuen en zones rurals, no totes són pageses ramaderes o pescadores, també n'hi ha que desenvolupen professions diverses, totes imprescindibles per a la millora econòmica, social i cultural de les zones rurals. Dones que fan front a una doble desigualtat d'oportunitats derivada del desequilibri territorial i la manca de polítiques de perspectiva de gènere en el seu entorn.


Actualment, un 20% de dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya. Només una de cada quatre explotacions agràries està en mans de dones, i la representació femenina en els càrrecs de decisió és molt poc rellevant. Cal fer una aposta clara en polítiques compromeses amb les dones rurals i incorporar la dimensió de gènere en les polítiques públiques que les afecten.


Avui en especial i cada dia de l'any reivindiquem l'apoderament de la dona en el món rural, cal que tingui els recursos, la veu i la força per liderar i dur a terme els seus projectes i crear referents de futur per les dones que han de venir.
L'emprenedoria femenina en el món rural és bàsica per assegurar l'equilibri territorial real, la conservació dels espais i la sostenibilitat dels recursos naturals.

Tenyim de color lila el món rural.

Dia Internacional de la Dona Rural.