Dia Internacional de l'Educació no Sexista

Dia Internacional de l'Educació no Sexista
Dia Internacional de l'Educació no Sexista

Ariadna Valezka Castillo i Sanchez, secretària de la Dona ERC-El Prat.

 

Des de l'any 1990 es commemora el 21 de juny com a Dia Internacional de l'Educació no Sexista. Aquest dia neix amb la voluntat d'assolir una educació respectuosa amb la pluralitat social, cultural i sexual així com de condició física, revertint pràctiques discriminatòries. Es considera educació no sexista aquella que defensa una educació inclusiva, feminista i amb perspectiva de gènere.

 

Des de ben petits, o fins i tot molt abans de néixer, ja es van creant estereotips de gènere que marquen la nostra educació. "Si és nen el color ha de ser blau; si és nena, el rosa". En els primers anys de vida, les joguines van marcant el camí i l’educació dels infants creant una diferenciació de les capacitats i preferències segons el gènere. Sovint les nenes desenvolupen comportaments relacionats amb la cura dels altres a través del joc, mentre que els nens es desenvolupen amb jocs associats als cotxes o als esports. A poc a poc aquests estereotips de gènere i rols van calant a la societat fins a arribar a convertir-se pràcticament en norma. 

 

Aquesta educació es veu reforçada més endavant en l'àmbit escolar. Un exemple el trobem a l'hora del pati, on es produeix una distribució desigual dels espais; generalment els nens gran part de l'espai jugant a futbol i les noies realitzen altres jocs ocupant menys espai. A la vegada ens trobem que durant el currículum escolar, els personatges més rellevants i que s'estudien són majoritàriament masculins. Tot això fa que, òbviament, tant l’escola com la família reprodueixin certs rols i estereotips. Per tant, són precisament aquests dos entorns els que han de treballar per assolir el repte d’una educació que formi persones lliures d'estereotips.

 

Davant les adversitats, des d'Esquerra Republicana defensem una educació inclusiva. L'educació no sexista ens recorda la necessitat d'educar-nos amb de perspectiva de gènere, a través de les ulleres liles. Cal estructurar i diversificar el currículum escolar a través d'un Pla d'Igualtat en l'educació afegint el paper de les dones com a persones referents en els diferents àmbits; es necessita una formació per saber reconèixer i desnormalitzar tot allò que el patriarcat ha implantat, i proporcionar un ensenyament no sexista tant a les properes generacions com als docents. Es necessiten plans que implementin aspectes de coeducació amb un model de llengua igualitària i no discriminatòria, amb la creació de diccionaris inclusius i la realització de formacions sensibilitzadores.

 

Reivindiquem ser educats de manera igual, perquè a través de l'educació no sexista podrem avançar com a societat.