Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona.

Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona.
Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona.

Rosa Barber Patron, Presidenta i secretària de la Dona d'ERC Sant Just Desvern.

 

El 28 de maig, se celebra en el món el Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona, aquesta idea sorgeix d'una trobada d'integrants de la Xarxa Mundial pels drets reproductius que es va fer el 28 de maig de 1987 a Costa Rica. Neix amb la intenció de promocionar els drets reproductius de les dones, però també activitats que fomentin una millor qualitat de vida per a elles.


L'alt nombre de morts maternes en algunes zones del món reflecteixen les iniquitats en l'accés als serveis de Salut i subratlla les diferències entre rics i pobres. Tot i que hi ha grans disparitats entre països també en trobem en un mateix país entre dones amb ingressos alts i baixos i entre la població rural i la urbana.
Cal entendre també que el 28 de maig crida a mobilitzar a la ciutadania i a qualsevol moviment social a estar preocupats pel deteriorament de la salut de les dones a qualsevol lloc del món, entenent salut de les dones en el més ampli espectre de la paraula.
Els governs han de garantir que els serveis de salut estiguin a l'abast de totes les dones tenint en compte les seves necessitats específiques no només en matèria reproductiva i sexual, sinó en tots els àmbits que la salut comporta.


Malgrat els importants avenços registrats en la lluita per la igualtat entre dones i homes, encara persisteixen desigualtats que releguen a les dones a posicions de subordinació i desavantatge, que repercuteixen negativament en el seu benestar i en el seu estat de salut.
Calen canvis en les polítiques de salut respecte a les dones. La incorporació de la perspectiva de gènere en els diferents àmbits d'intervenció de les institucions i serveis públics, és un element important per a construir societats justes i equitatives, com en el Departament de salut en els últims anys que s'ha fet un gran esforç per analitzar situacions, accions, entorns o realitats, dubtant de la seva neutralitat i identificant les diferències entre dones i homes.


És important acceptar que les dones i els homes són diferents i que tenen diferents maneres de viure, de posar-se malalts i de respondre a les malalties i als procediments sanitaris. Per exemple, les dones es veuen més afectades per malalties cròniques no mortals, però que els afecten a la seva qualitat de vida.
Podem observar aquestes diferències en taxes, com l'esperança de vida, més alta en les dones que en els homes, encara que tot i que vivim més anys de vida tenim menys anys de bona salut.


Quan parlem de salut en societats desenvolupades ja no parlem només de matèria reproductiva i sexual, parlem d'un canvi de paradigma en la concepció de la salut de les dones on les causes moltes vegades van molt més enllà del que s'estudia en la carrera de medecina.
Estem en una societat on existeix divisió sexual del treball, on s'assignen diferents tipus de tasques en funció del gènere, atribuint a les dones el paper de cuidadores, treballs de cura sense reconeixement social, mantinguts en l'àmbit privat, sense remuneració i sense drets. Una divisió que també es reprodueix en el mercat laboral ocupant les dones llocs de treball que reprodueixen el paper relacionat amb la cura, com són educació, salut, serveis domèstics, etc. El mateix ens trobem a la llar, on és la dóna la que dedica el doble del temps en tasques de cura.

Totes aquestes situacions tenen conseqüències directes en la salut de les dones, a part de repercutir en el seu nivell socioeconòmic, que també acaba repercutint en el seu estat de salut.


Material per una bona reflexió per un dia com el que reivindiquem i continuarem reivindicant, el 28 de maig Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona.

Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona.