Opinió

Dia internacional de les dones i les nenes en ciència.

Dia internacional de les dones i les nenes en ciència.
Dia internacional de les dones i les nenes en ciència.

Ainoa Olza Garcia | Secretaria de la Dona de la Federació Comarcal del Baix Llobregat i L’Hospitalet.

 

L’any 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar declarar el dia 11 de febrer com a Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. L’objectiu era ajudar a aquestes a accedir al món de la ciència de manera igualitària i equitativa, participant-hi i empoderant-se, així com fer palesa la necessitat que la dona formi part d’aquest món i poder arribar als objectius de Desenvolupament Sostenible que s’ha marcat la ONU en la seva agenda pel 2030. Alhora, aquest dia és un reconeixement per a totes aquelles dones científiques que ens han precedit i que han lluitat en un món molt masculinitzat, i per totes les dones que avui fem ciència i seguim lluitant per aquest reconeixement.

Malauradament, l’accés de les dones a carreres universitàries científiques segueix essent molt més baix que l’accés dels homes.  Segons un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat de les dones estudiants en graduar-se amb una llicenciatura, màster i doctorat en ciències és del 18%, 8% i 2% respectivament, mentre que els percentatges d'estudiants masculins són 37%, 18% i 6%. D’igual manera, segons les Nacions Unides, les dones som el 28% del personal de recerca de tot el món. A la Unió Europea un 47% de persones amb doctorat són dones i ocupen el 33% de les places d’investigació, però només un 21% són investigadores principals en projectes. Malgrat els equips de recerca estan força equilibrats, hi ha molts mes homes investigadors principals,  cosa que mostra com els càrrecs de mes responsabilitat continuen sent cosa d’homes.

La desigualtat en el món de la ciència ve per molts i diferents aspectes. Els primers són els socioculturals que comencen ja des de la infantesa, assignant uns determinats rols als nens i a les nenes, i que són bombardejats per tots els mitjans de comunicació. Però també ens trobem que, a les dones i a les nenes, ens falten referents femenins en ciència. Se’ns invisibilitza a nosaltres i a la nostra feina, continuen havent més homes que dones en llocs rellevants i de decisió i, evidentment, com a gairebé tots els àmbits no hi ha una clara conciliació familiar que faciliti compatibilitzar la carrera professional amb la vida familiar.

A la majoria d’instituts de Recerca del país, hi ha Comitès d’Igualtat i Diversitat que s’encarreguen de confeccionar el Pla d’Igualtat dels i les Treballadores,  que vetlla per la contractació, el lideratge, la comunicació i la conciliació familiar. Però malgrat aquest, una gran majoria de secretàries i tècnics són dones, i una escandalosa majoria d’investigadors principals continuen sent homes.

És important que s’expliqui la ciència amb mirada de gènere, que tinguem referents femenins, que coneguem la història i el treball de les dones científiques que han quedat amagades darrera la figura dels homes, per tal que les nenes tinguin referents en qui emmirallar-se i vulguin fer carreres universitàries i professionals científiques, aconseguint feminitzar el món de la ciència en tots els seus  estrats.  En aquest sentit, ja fa uns anys que les dones organitzem molts actes a través de fundacions, universitats i empreses, per a donar a conèixer la feina de les dones científiques, per arribar a les nenes i per fer una xarxa de sororitat científica.

 

https://mujeresconciencia.com/

https://500womenscientists.org/

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000212

https://act-on-gender.eu/

https://www.amit-es.org/

https://metode.cat/revistes-metode/monografics/cami-obert-igualtat-genere-recerca.html

https://www.donesiciencia.cat/100tifiques/

https://www.albasynchrotron.es/ca/actualitat/news/el-sincrotro-alba-promou-la-igualtat-de-genere-en-ciencia-i-tecnologia

https://www.fundaciorecerca.cat/ca/ciencia-i-societat/dones-i-ciencia

http://blog.caixaciencia.com/ca/-/hypatia-fomentando-la-igualdad-de-genero-en-la-ciencia-europea