DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER UN AVORTAMENT LEGAL I SEGUR

DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER UN AVORTAMENT LEGAL I SEGUR
DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER UN AVORTAMENT LEGAL I SEGUR

Cada 28 de setembre es celebra el dia de l’Acció Global per un avortament legal i segur. I per què el dia 28 de setembre? L’origen el trobem l’any 1990, a la V trobada feminista Llatinoamericana i del Carib. Aquests moviments feministes, ja portaven anys lluitant per reconèixer tots els drets de les dones a Llatinoamèrica, però en aquesta trobada, van acordar una acció que va resultar ser molt més ambiciosa, ja que l’objectiu fou exigir a tots els governs d’arreu del món que es facilités a les dones accedir a l’avortament segur, per així evitar la mort de milions de dones.

Malgrat el pas dels anys, les xifres continuen sent esfereïdores, i s’ha detectat un augment preocupant del nombre d’avortament insegurs als països en vies de desenvolupament. Una dada exemplificativa: cada dia es realitzen 55.000 avortaments insegurs arreu del món, i d’aquests, el 95% succeeixen a països en vies de desenvolupament, com ja hem referit.

L’any 1990, Espanya es va adherir a aquesta campanya, amb la modificació de la Llei de l’avortament, regulada al Títol II de la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva de la interrupció voluntària de l’embaràs , que va entrar en vigor el 5 de juliol 2010, i va suposar la despenalització de l’avortament en determinats supòsits, tal i com recullen els art. 13 i 14 de la citada Llei, amb modificació posteriors l’any 2015, que van eliminar limitacions.

Actualment a España, existeix l’avortament lliure fins les 14 setmanes si es compleixen els requisits d’informació establerts a la Llei, i que hagi transcorregut mínim 3 dies des  de la informació rebuda i la pràctica de l’avortament. La resta de supòsits recollits a l’art. 15 de la Llei són per motius mèdics i sempre que no es superin les 22 setmanes de gestació.

L’art. 18 de la Llei és el que garanteix que el serveis públics de salut duguin a la pràctica totes aquelles mesures per permetre la interrupció de l’embaràs amb totes les garanties de salut, i la intervenció quedarà coberta pel sistema sanitari de la salut pública.

Amb tot l’exposat fins ara, és necessari que cada 28 de setembre que nosaltres reivindiquem arreu del món l’accés a un servei d’interrupció de l’embaràs segur i cobert per la sanitat de cada estat, fins assolir l’objectiu. Si això s’aconseguís, es podrien evitar el 20-25% de morts de dones en els països en vies de desenvolupament quan practiquen una interrupció de l’embaràs.

  • Defensem el dret de les dones a decidir sobre el nostre cos, de manera lliure i segura.
  • Exigim els nostres drets sexuals i reproductius.

Per la despenalització de l’avortament arreu del món!!!

NOSALTRES DECIDIM!

 

 

Marta Roig i Segura, Regidora d’ERC Begues

Advocada especialista en el Dret de la Persona (familia, infància, violència domèstica i de gènere, penal...)
Sots Delegada de l'ICAB al Partit Judicial de Gavà