Opinió

Repensar l'espai amb perspectiva de gènere.

Repensar l'espai amb perspectiva de gènere.
Repensar l'espai amb perspectiva de gènere.

Lourdes Armengol i Aymerich, regidora de Castelldefels. 

 

Quin ha estat el  paper de les dones en els moviments socials i la transformació de les ciutats fins ara?

Cap o gairebé cap perquè en una societat sense l'apoderament de les dones són els homes qui determinen, dissenyen i justifiquen l'urbanisme, el mobiliari urbà i la mobilitat, entre altres aspectes.


Amb el pas del temps, però, el moviment feminista ha buscat espais on inscriure's i poder treballar per aconseguir un món on es plasmin els drets de les dones, un d'aquests drets fonamentals és la seguretat. Les dones vivim l'entorn urbà de manera diferent,  principalment perquè una de cada tres dones occidentals ha patit alguna situació d'assetjament sexual al carrer durant la seva vida. Una millor il·luminació o espais on hi hagués activitat durant tot el dia serien una manera de reduir la percepció del risc.


L'ordenació urbanística amb perspectiva de gènere, o mirada de dona, vol unes ciutats on no hi hagi barreres de mobiliari, mobilitat ni distribució urbanística per al bon desenvolupament de les activitats de cures i reproductives, històricament vinculades a les dones. La llei de barris aprovada pel Parlament el 2004 ja proposava de crear espais on poder fer vida en llocs comuns, col·lectius. Es tractava de concebre alhora els aspectes socials, econòmics i urbans. Dels vuit punts bàsics que s'havien de desenvolupar, el sisè feia referència a l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.


Amb l'objectiu de repensar la ciutat, l'Ajuntament de Castelldefels, tal com ho estan fent d'altres ciutats d'arreu i a través de l'Àrea municipal d'Igualtat, hem convocat unes marxes exploratòries amb perspectiva de gènere.

Es tracta d'unes passejades en què es recorreran diferents barris per recollir les experiències i percepcions de seguretat des d'una perspectiva de gènere com a estratègia feminista d'apoderament col·lectiu per tal d'implementar propostes de millora de l'espai públic.

La metodologia que s'aplicarà serà treballar a partir de la vida quotidiana de les persones, analitzant com la percepció de seguretat condiciona el desenvolupament de la vida quotidiana, en particular de les dones.
Les marxes permetran fer una diagnosi que servirà de base per dur a terme propostes per implementar millores a l'espai públic que contribueixin a millorar la seguretat i a augmentar l'autonomia real de les persones de la ciutat i especialment de les dones.